Om cookies

Hatshops Integritetspolicy

Generellt

Denna policy avseende personuppgifter beskriver hur Cama-Gruppen AB, Org.nr 556768-1035, Bergfotsgatan 3, 431 35 Mölndal, samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Cama-Gruppen AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som lämnas på vår hemsida (Hatshop.se) och i kontakt med vår kundservice.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in de personuppgifter vi behöver för att kunna leverera de produkter eller tjänster som du önskar. Exempelvis när du gör ett köp, registrerar dig för vårt nyhetsbrev, kontaktar vår kundtjänst eller använder vår webbplats.

Dessa personuppgifter inkluderar:

- Kontaktuppgifter inklusive namn, adress, e-post och telefonnummer.

- Uppgifter om dina inköp

- Betalnings- eller kreditkortsinformation.

- Personliga preferenser inklusive din önskelista samt marknadsförings- och cookiepreferenser.

När du interagerar med vår webbplats samlas viss infornation automatiskt upp från din enhet eller webbläsare. Mer information om detta hittar i avsnittet ”Cookies och Pixlar”.

För vilka ändamål används dina personuppgifter?

- Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, leverans av varor, fakturering och support efter köp;

- Skicka information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS samt telefon avseende Cama-Gruppen AB:s varor och tjänster;

- Bedöma vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, till exempel genom kreditbedömningar;

- Förbättra vårt kunderbjudande, genom utveckling av tjänster, produkter och funktioner;

- Förhindra bedrägerier;

- Följa tillämplig lagstiftning, som till exempel bokföringslagar;

- Uppgifterna kan även utgöra underlag för analyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor.

Delning av personuppgifter

Följande parter kan vi komma att dela dina personuppgifter med:

Tredjepartsleverantörer som behandlar personuppgifter för Cama-Gruppens räkning, till exempel för att hantera kreditkort och betalningar, frakt och leveranser, distribuera e-post, göra analys, hantera produktreklam samt administrera vissa tjänster och funktioner. När vi använder tredjepartsleverantörer ingår vi alltid avtal som säkerställer att de fullföljer sina åtaganden vad gäller hantering av personuppgifter.

Andra tredjeparter i den utsträckning som krävs för att: (i) följa en myndighetsbegäran, domstolsbeslut eller tillämplig lag, (ii) förhindra olaglig användning av vår webbplats eller överträdelser av vår webbplats och användarvillkoren och för vår policy, (iii) försvara oss mot tredje parts krav och (iv) hjälpa till med bedrägeribekämpning eller utredning (t.ex. om varumärkesförfalskning och piratkopiering).

Med tredje part där du har givit samtycke.

Överföring av personuppgifter kan också ske om vi säljer eller överlåter hela eller en del av vår verksamhet eller tillgångar eller i händelse av omorganisation, avknoppning av bolag, upplösning eller likvidation.

Tid för lagring av dina personuppgifter

Vi behåller dina personuppgifter så länge som nödvändigt för att uppfylla de ändamål som är uppställda i denna integritetspolicy (om inte en längre lagringsperiod är nödvändig enligt tillämplig lag). För personuppgifter relaterade till produktköp behåller vi dessa för att följa de lagliga skyldigheter vi har (såsom villkor uppställda enligt skatt- samt köplagar samt för garantiändamål).

Dina rättigheter

Du har rätt att begära:

- En elektronisk kopia av dina personuppgifter

- Korrigering av dina personuppgifter om de är ofullständiga eller felaktiga

- Radering eller begränsning av dina personuppgifter under vissa omständigheter enligt tillämplig lag. Dessa rättigheter är inte absoluta. Om vi ​​har erhållit ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter har du när som helst rätt att återkalla ditt samtycke.

Om du vill ha en kopia av dina personuppgifter eller åberopa någon av de andra rättigheterna, vänligen kontakta oss på info@hatshop.se.

Tjänster från tredje part

Vår webbplats gör att du kan interagera med en mängd andra digitala produkter och tjänster. Exempelvis kan vår webbplats integreras med tredje parts enheter för aktivitetsspårning, sociala nätverk och andra digitala tjänster.

Vår webbplats kan länka till andra (tredjeparts) webbplatser för din bekvämlighet eller information. Länkade webbplatser har sina egna integritetsbestämmelser eller policys, vilket vi uppmanar dig att granska. I de fall länkade webbplatser eller appar ej ägs eller kontrolleras av oss ansvarar vi inte för innehållet, användningen av dessa webbplatser eller hur de hanterar personuppgifter.

Cookies och Pixlar

Cama-Gruppen AB inhämtar information, som kan innehålla personuppgifter från din webbläsare när du använder vår hemsida. Vi använder cookies och pixel-taggar för att samla in denna information, vilken kan innehålla följande:

- IP-adress

- Cookieidentifierare, cookieinformation och information om huruvida enheten har programvara för åtkomst till specifika funktioner

- Unik identifieringsenhet och typ av enhet

- Domän, webbläsare och språk

- Operativsystem och systeminställningar

- Land

- Tidigare besökta webbsidor

- Information om din interaktion med vår webbplats

- Åtkomsttider och refererande webbplatser

Tredje part kan också samla in information via webbplatserna via cookies, plugins från tredje part och widgets. Dessa tredje parter samlar in data direkt från din webbläsare och behandlingen av dessa uppgifter omfattas av deras egen sekretesspolicy.

Vi använder cookies och pixeltaggar för att spåra våra kunders användning av webbplatser och för att förstå våra kunders preferenser (såsom land och språkval). Detta gör det möjligt för oss att tillhandahålla bättre tjänster till våra kunder och förbättra deras online-upplevelse. Vi använder även cookies och pixeltaggar för att erhålla aggregerad data om webbplatstrafik och webbplatsinteraktion, för att identifiera trender och få statistik så att vi kan förbättra vår e-handel.

Du kan välja att inte acceptera användningen av cookies.

Du kan använda vår websida fullt ut även om du bara accepterar s.k. sessionscookies.

Om du inte accepterar några cookies alls så kan du inte använda vår websida fullt ut:

- Du kan läsa information

- Du kan titta på produkter, se priser och relaterad information

- Du kan inte lägga produkter i kundvagnen

- Du kan inte beställa

Ändringar i vår policy

Lag och praxis kan förändras över tiden. Om vi ​​uppdaterar vår integritetspolicy lägger vi in ​​ändringarna på vår webbplats. Om vi ​​väsentligt ändrar sättet på vilket vi behandlar dina personuppgifter, kommer vi att ge dig ett meddelande, eller om det är juridiskt nödvändigt, begära ditt samtycke innan sådana ändringar genomförs. Vi uppmanar dig att läsa vår integritetspolicy. Denna integritetspolicy ändrades senast 24 maj 2018.

Frågor

Vi välkomnar frågor och synpunkter på vår integritetspolicy. Kontakta i så fall kundtjänst på info@hatshop.se

Produkter
Övrigt
SvenskaEnglishDeutschSuomiNorskDanskFrançaisNederlandsPolski